• Her kan du registrere alle øvrige ændringer til din aftale ved at skrive til os.
  • Fortsæt ansøgning
  • Her kan du eftersende fx fuldmagt, seneste generalforsamlingsreferat, vedtægter eller aftale blanket til Betalingsservice.
  • Her kan du læse mere om Betalingsservice, valg af produkter, priser, regler mv.
  • Har du modtaget en email fra Betalingsservice, at du skal underskrive en ansøgning, skal du klikke her. For at godkende ansøgningen skal du underskrive den med din NemID medarbejdersignatur.